Haber Detayı
04 Eylül 2019 - Çarşamba 13:48 Bu haber 1319 kez okundu
 
FATİH İMAM HATİP ORTAOKULUNUN TAŞINMASIYLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
Eğitim Haberi
FATİH İMAM HATİP ORTAOKULUNUN  TAŞINMASIYLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

FATİH İMAM HATİP ORTAOKULUNUN 
TAŞINMASIYLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 

 

 

FATİH İMAM HATİP ORTAOKULUNUN TAŞINMASIYLA İLGİLİ  İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN BASIN AÇIKLAMASI 
“İlçemiz Fatih İmam Hatip Ortaokulunun hali hazırda kullanmakta olduğu bina, 1989 yılında, birbirine bitişik A ve B Blok olarak inşa edilmiştir. Yapının A Bloğu zemin kat üzerine iki katlı, B Bloğu ise bodrum kat üzerine zemin kat ve iki normal katlı olarak inşa edilmiştir. Yapı betonarme karkas taşıyıcı sistemlibirbinaolup,1991yılındaeğitimöğretimeaçılmıştır.1993yılındamevcutyapınınüzerineiki (2) kat daha ilave edilmiştir. Pamukkale Üniversitesi tarafından 10.09.2006 tarihinde yapılan 'Depremsellik İnceleme Raporu'na göre, binanın zemininin temel biriminin binayı taşımaya uygun olmadığı, yapıda tekil temel sisteminin uygulandığı, bloklar arasında derz uygulaması yapılmadığı, taşıyıcı sistemde perde duvar uygulanmadığı, tüm kirişlerin kolonlara mesnetlendiği, katlar arasında kesit daralması yapıldığı, taşıyıcı sistemlerde hasar oluşumları olduğu, kirişlerde çatlaklıklar bulunduğu, beton basınç dayanımının yetersiz olduğu ve bu nedenlerden dolayı binanın "Depreme Dayanıksız Olduğu" ifade edilmiştir. Bu rapordan sonra, 06.03.2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete'de Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik yayımlanmış ve binaların depreme dayanıklılığı ile ilgili 10.09.2006 tarihinde yapılan 'Depremsellik İnceleme Raporu'nda baz alınan kriterlerden daha ağır kriterler getirilmiştir. Buna ilaveten, bu yönetmeliği yürürlükten kaldıran ve 18.03.2018 tarihli ve 30364 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile binaların depreme dayanıklılık kriterlerini daha da ağırlaştıran ve yeni şartlar getiren yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Tavşanlı İlçemiz, Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre ikinci derece deprem bölgesinde yer alan, riskli bir konuma da sahiptir. Bu durumda 1999 Marmara depremi sonrası yayınlanan binaların depreme dayanıklılık kriterlerini dahi taşımayan Fatih İmam Hatip Ortaokulumuzun depreme son derece dayanıksız olduğu ve olası bir sarsıntıda can ve mal kaybının yaşanacağı muhakkaktır. Pamukkale Üniversitesi tarafından 10.09.2006 tarihinde yapılan ve okulumuz binasının sağlıklı olmadığını belirten raporun üzerinden 13 sene gibi uzun bir süre geçmesine rağmen binamızın sağlıklı hale getirilmesi için herhangi bir adım atılamamış ve neticede bu güne gelinmiştir.
 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz olarak bu durum karşısında ilk idari tedbir, 2017-2018 eğitim öğretim yılında alınmış ve Fatih İmam Hatip Ortaokulumuz bünyesinde bulunan ve Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim uygulaması kapsamında bu okulumuza taşınan öğrencilerimizin, Şeyh Edebali Okuluna nakledilmesiyle alınmış ve okulumuzun öğrenci yoğunluğu azaltılarak risk minimize edilmiştir. Bununla da yetinilmemiş, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile de bu alana yeni okullar yapılarak söz konusu olumsuzluğun giderilmesi istenmiş, netice olarak Fatih İmam Hatip Ortaokulumuz ve aynı alan içerisinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Cumhuriyet ve Devlet Ana Kız imam Hatip Liselerimizin ortak olarak kullandıkları alan, 2018 yılında "AKOY" (Arsa Karşılığı Okul Yapımı) kapsamına alınarak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından ihaleye çıkılmıştır. Bununla, her iki okulumuzun hizmet verdiği binaların yıkılarak, yerine 32 derslikli bir okul yapılıp, gerek Fatih İmam Hatip Ortaokulumuz ve gerekse Devlet Ana Kız İmam Hatip Lisemizin birlikte eğitim hizmeti sunabilecekleri, modern bir eğitim ortamını Tavşanlımıza kazandırmak hedeflenmiştir. Ancak, İlimizde birçok eğitim kurumunu da içine alan ve paket olarak yapılan bu ihalelerde teklif veren çıkmadığından bu işlem de sonuçsuz kalmıştır. Bu aşamadan sonra, ortada bulunan depremsellik riski bertaraf edilemediği için, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından okulumuzun, yeni hizmet binaları yapılıncaya kadar, sağlıklı bir yere nakli gündeme getirilmiş ve uzun bir zaman çerçevesinde, gerek İl Müdürlüğümüz ve gerekse Kaymakamlığımız yanında, taraflar ile yapılan istişareler neticesinde, ağır deprem riskleri taşıyan bir binada eğitimi sürdürmek yerine, okulumuzun nakledilmesinin eğitim-öğretim, öğrenci sağlığı ve güvenliği yönünden daha yararlı olacağı yönünde fikir birliğinevarılmıştır.
 
  Bu aşamada Tavşanlı Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, okullar bölgesinde inşa edilen 24 derslikli yeni binasına taşınması nedeniyle boş kalan, Fatih İmam Hatip Ortaokulunun ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede ve yakın zamanda güçlendirme işlemine tabi tutulduğu için de depreme daha dayanıklı olan binaya taşınmasına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından karar verilmiştir. Bina,16 derslik, laboratuvarlar ve spor salonundan oluşmakta olup Fatih İmam Hatip Ortaokulumuzun ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitedir. Bu karar Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün "UYGUN" görüşleri ile Valilik Makamının onayınasunulmuşveneticedeFatihİmamHatipOrtaokulumuzun,TavşanlıArslanbeyMeslekive Teknik Anadolu Lisesi'nin eski binasına taşınması, Kütahya Valiliğinin 09.08.2019 tarihli ve 14768258 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. Karar ilgili taraflara tebliğ edilerek, eğitim öğretim yılı başlamadan taşınma işleminin tamamlanması yoluna gidilmiştir. Taşınma işlemleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okul müdürlüğümüzün işbirliği koordinesinde devam etmektedir ve taşınma işinin son aşamasına gelinmiştir. 
 
Fatih İmam Hatip Ortaokulumuzun taşınması, yukarıda da açıkladığımız gerekçeler yanında, emaneti uhdemizde bulunan evlatlarımızın sağlıklı eğitim ortamlarında, eğitim-öğretimlerini sürdürmelerinin her şeyden daha önemli olduğunun ve insan sağlığına verilen önemin bir göstergesidir. Tamamen bu gerekçelerle ve yetkili makamlarla koordineli olarak yürütülen, Cumhuriyet ve Devlet Ana Kız imam Hatip Liselerimiz ile Fatih İmam Hatip Ortaokulumuzun bulunduğu ve ortak olarak kullandıkları alana, yeni hizmet binası yapılıncaya kadar geçici bir önlem olarak görülen bu "TAŞINMA" işlemiyle ilgili olarak bir kısım insanın, buradan İmam-Hatip Eğitimi ile ilgili olumsuz bir algı yaratma çalışmalarına itibar edilmemesi en büyük temennimizdir. Zira, 2016- 2017 eğitim öğretim yılından başlayarak bu güne kadar, İmam Hatip Eğitimi ve bu okullarımızın eğitim ortamlarıyla ilgili, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar ortadadır. Bu zaman zarfında iki, yeni İmam Hatip Ortaokulu açılmış, (Birisi Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje okulumuz bünyesinde, bir diğeri de Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisemizin bünyesinde açılan Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulumuzdur) bir de Devlet Ana Kız İmam Hatip Lisemiz açılmıştır. Atıl vaziyette bulunan Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulumuz, Fatih İmam Hatip Ortaokulumuzdan öğrenci nakliyle bugünkü statüsüne kavuşturulmuştur. Şeyh Edebali İmam Hatip ve Fatih İmam Hatip Ortaokulumuz, Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz ile Diyanet İşleri Başkanlığımızın ortaklaşa yürüttüğü "Örgün Eğitimle Beraber Hafızlık Projesi" ni başarıyla uygulayan okullar statüsüne kavuşturulmuştur. Yine, Fatih İmam Hatip Ortaokulumuza, Fatih Projesinin alt yapısını teşkil eden Akıllı Tahtaların kurulumu yapılarak bu okulumuz, emsalleriyle, teknolojik altyapı açısından aynı düzeye yükseltilmiştir. Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisemiz, ilk önce (2017-2018 Eğitim Öğretim yılında) Fen ve Sosyal Bilimler programı uygulayan okul, bir yıl sonra da (2018-2019 Eğitim Öğretim yılında) Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu statüsünekavuşturulmuştur?
 
Sonuç olarak; İmam Hatip Okullarımızın, Tavşanlı ölçeğinde, genel öğrenci sayılarına oranla, almış olduğu öğrenci sayıları oranları ortadadır. Dün, İmam Hatip Okulları ile ilgili hassasiyetimiz ne ise bugün de aynıdır, yarın da aynıolacaktır. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. “
 
Kaynak: Editör:
Etiketler: FATİH, İMAM, HATİP, ORTAOKULUNUN, , TAŞINMASIYLA, İLGİLİ, BASIN, AÇIKLAMASI,
Yorumlar
Haber Yazılımı