301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
14 Ekim 2019 - Pazartesi 16:03 Bu yazı 139 kez okundu
 
GLİ’NİN 2O. MÜDÜRÜ RECEP ÇELİK
Bülent Alpagut
 
 
     GLİ’NİN  2O.   MÜDÜRÜ
  RECEP ÇELİK
  TKİ’NİN  AMİRAL GEMİSİ’NİN YENİ 
      KAPTANI  OLDU
 
 
           “ Nil olmasaydı Mısır olmazdı” denilir. Ben de diyorum ki:” GLİ Olmasaydı Tavşanlı olmazdı”.GLİ, O1.O1.194O doğumludur. Bugüne kadar kimler gelip geçmedi? Çoğu rahmetli olan GLİ’nin sayın müdürleri bazen” Müessese müdürü”,bazen “ İşletme müdürü” olarak lanse edilmiştir. GLİ’nin yeni müdürü Recep Çelik’in cep telefonunu kardeşim Hatice’den istemek için mecburen santralla bağlantı kurmam gerekiyordu. Santralın anonsu  GLİ’yi hala müessese sanıyor olmalı ki anonsta  bir değişiklik yapılmamış.Arayın bakın size .” GLİ Müessese Müdürlüğü’ne hoş geldiniz diye hitabediyor. Santral bile koca müessesenin küçüldüğünü,param parç a edildiğini  kabul edemiyor. Tunçbilek’te sevgili Yusuf Yaman’dan öğrendiğim kadarıyla 14OO Kamu işçisi kalmış. Allah beterinden saklasın . Bu rakamın altı kabul edilemez.   Ama şu veya bu şekilde GLİ, TKİ’nin Amiral Gemisi’dir. Bugün de  genç kadrolarla   hala  ayaktadır,diridir ve hizmet aşkıyla çalışmalarını sürdürmektedir. İsteseler de istemeseler de GLİ  ülkemizin ekonomik başarıları için dün olduğu gibi bundan sonra da şevkle çalışmalarını sürdürecektir.  
              GLİ’nin yeni kaptanı birkaç gün önce belli oldu. Sevgili Recep Çelik yeni müdürümüzdür.Benim notlarıma göre GLİ’nin 2O’nci  müdürüdür. Çoğu rahmetli olan  müessese ve işletme müdürlerinin hiç birisini Tavşanlılı unutmamıştır ve unutmayacaktır. Nadir Hakkı Önen,Cemal Kıpçak,Cemal Rüştü Uysal,Nevzat Yerdel,Abdurrahman Aydın,Faik Gencer,Fahri Ergun,Hilmi Dokuzoğlu,İzzet Özerdem,Dursun Akar,Atıf Köktürk,Orhan Çakır,Cafer Metin, Cemal Kocabey,Kemal Penbe, Paşa Kaya, Recep Çetiner, Mustafa Çokuslu, Ercan İpek için söyleyeceğim tek şey ünlü şairimizin ünlü şiirinden iki mısra  olacaktır.” Bin atlı akınlarda  çocuklar gibi şendik/ Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik”  
              GLİ’yi küçültenlere kırgınız. Dev bir müessese  ki birkaç bölge müdürlüğünü bünyesinde barındırıyordu. Ne günahı vardı da işletmeye dönüştürüldü? Kimsenin GLİ’yi tenzil-i rütbeye indirme hakkı ve selahiyeti yoktur. GLİ,bir devdir. O’nu uyuttular . Ne kadar zaman uyutabilirler ki? Bir gün mutlaka GLİ  ,yeniden fark edilecektir. Tavşanlı ilçesi sınırları içinde milyonlarca  ton kaliteli linyit rezervi bulunmaktadır.GLİ, yıllar yılı  Türk Ekonomisi’ne katkılarda bulunmaktadır.Bugün Tunçbilek ‘in  yakın ve uzak çevresinde  milyonlarca ton  kaliteli,yüksek kalorili linyit rezervleri vardır. Bu MTA’nın kayıtlarında vardır. Bu zenginliği devlet çıkarmalıdır.Tunçbilek’te özelleştirme faaliyetleri  çerçevesinde hiçbir Tavşanlılı bu zengin rezervlerin özelleşmesine izin vermeyecektir. Başta ben itiraz ediyorum. 
             Kaymağı devlet baba yiyecekse yesin helal olsun. Ama bunları bir sürü  aç kurta yem vermeyeceğiz. Tavşanlı ve havalisindeki mezarlıklarda yatanların dörtte üçü GLİ İşçisi,aile bireyleridir. Emeklilerin dörtte üçü GLİ mensubudur.  Verimli toprakları ellerinden istimlak yoluyla alınan,.köylerinden göç etmek zorunda kalanlar Tavşanlılılardır. Türk atını,,silahını ,kadınını  ve  toprağını vermez. Tavşanlılı da zengin linyit rezervlerini vermeyecektir.
           Yeni müdürümüz sayın Recep Çelik Bey’e,yardımcıları Ercan İpek,Fatih Bilge,Mehmet Özer ve  Süha Keskin Beyler’e yeni görevlerinde başarılar diliyorum.
           Bir gün Tavşanlı GLİ Müessesesi adını yeniden telaffuz edecektir. Öyle inanıyorum ki bu gün  yakındır. .  
  12  EYLÜL 198O 
 ASKERİ DARBESİ’NİN ARDINDAN TAM
                               39  YIL GEÇTİ
         Artık kimse darbe marbe istemiyor. Çünkü darbeler bu ülkeyi yıllarca geriye götürmüştür. Allah bir daha bu aziz millete  başka bir darbe yaşatmasın.En kötüsü de olsa demokrasi  en güzel şey. Cumhuriyet en güzel yönetim şekli. Bakın  39 yıl evvel gerçekleştirilen darbeyle ilgili   gazetelerde birkaç satır dahi olsa  tek bir haber   göremedim.  
                         Ama darbelerin anıları yaşamaktadır . Unutulmamışlardır.Ben bile iki darbe yaşadım. Bunlar:27 Mayıs 196O ve 12 Eylül 198O Darbeleri’dir. Benim de bu darbelerden kalma anılarım var. Örneğin 27 Mayıs 196O Darbesi sırasında  Tavşanlı’nın Tunçbilek Beldesi’ndeki Köprübaşı Mevkii’ndeki ilkokulda öğretmen vekiliydim. O sırada ilçe kaymakamı rahmetli Sabri Yorulmaz’dı.Faik Gençer GLİ Müessesesi Müdürüydü. Fahrettin Gömülü Kütahya Valisi,Dayen büyüğümüz,eğitim ve öğretim faaliyetlerinin unutulmazlarından,öğretmenlik,okul müdürlüğü yapmış,uzun süre Maarif Memurluğu(İlköğretim Müdürlüğü) yapan Hüseyin Tarhan  ilçedeki tek büyük,makam sahibi , Milli Eğitim mensubuydu. rahmetli eski GLİ  Müessesesi Müdürlerimizden Kemal Penbe’nin  dürüst  ve namuslu hemşehrilerimizden babası Sadık Penbe  DP İlçe başkanıydı.  Darbenin ilk saatlerinde evinin önüne bir teğmen ve bir er gelerek kendisini  alıp ilçe binasına götürmüşlerdi. Hesaplar incelenmiş,rahmetli 1O4O TL  alacaklı çıkmıştı.Kulakları çınlasın Kemal Penbe bu parayı istese alabilirdi. Ama bununla ilgili belgeyi bulamadı. 
           27 Mayıs’ın  mağdurlarından birisi  de milletvekillerimizden rahmetli Mehmet  Diler’dir. Kendisini o tarihlerde Kayseri’de Yedek Subay öğretmenken ziyarete gitmiş,ellerinden öpmüştüm.Tavşanlı’daki sünnet törenimde kendisinin gösterdiği ilgi ve alakayı bugün de unutmadım. Rahmetli babam  o tarihte ilçedeki dört avukattan biriydi.Tavşanlı darbe esnasında gömgök DP’liydi. DP iktidara geleli henüz 1O yıl olmuştu. Tavşanlılı 27 Mayıs 196O askeri Darbesi ardından sıkıntılı günler geçirmiştir. O günü yaşayanlardan bugün hayatta olanlar bunları iyi bilir. 
          12 Eylül 198O Darbesi’nde  Kütahya’da vali  A. Ferudun Gültekin’di.Tavşanlı Kaymakamı ise rahmetli Ahmet Ülkü Onursal’dı. Rahmetli Hv. Plt. Kd. Alb. Remzi Diren Garnizon Komutanıydı. Rahmetli Hava Alb-Avukat A. İrfan Bali bu darbe ardından belediye başkanlığı yapmıştır. Darbenin bir diğer ismi de Mustafa Gürsoy Subaşı olmuştur. O da belediye başkanlığı yapmıştır Tavşanlılı bu darbe yıllarında rahmetli Senatör Nuri( Korkmaz)’yi asla unutamaz. Rahmetli   Nuri  Tavşanlı’ya gidip gelen yüksek rütbeli  subayları  ofisinde ağırlardı.Çünkü  O’nun  ziyaretine gelenler O’nun gülen yüzü, kara kaşı  için değil,ikram ettiği nefis Tavşanlı Güveçlerini yemek için geliyorlardı. Gelen subaylar genelde öğleyin gelirdi   Tavşanlı’nın ünlü güveci rahmetlinin ofisinde kurulan masalarda yenilirdi. Bu güveçlerin faturasını hep rahmetli Nuri ödemiştir.  
                O zaman köylerde tabanca araması yapılırdı.  Rahmetli Tepecikli Mustafa Özbay( Belediye başkanlığı da yapmıştı)  bir gün bir  anısını anlatmıştı. Tepecik Köyü’ne(bugün belde) gelen bir ekip kendisinden atıyorum 12O tabanca istemiş. Bu kadar tabancanın teslimini istemişler.  o zamanın behrinde bu rakama yakın bir miktarda tabanca toplanmış. Sayı tamamlanamayınca cebinden tabanca alıp vermek zorunda kaldığını anlatmıştı. Ben 12 Eylül 198o Askeri Darbesi esnasında ve sonrasında da çeşitli etkinliklere katılmıştım. Hiç unutmam rahmetli Çukurköy Beldesi Belediyesi Başkanı Nazmi Sarı’nın da Çukurköy’deki toplantı salonunda hazır bulunduğu bir salonda bir sayın general konuşurk- ki o zamanlar A.A muhabiriyim- not tutuyorum. Bir sessizlik olmuştu. Baktım Sayın general bana bakıyor.” Genç arkadaşım lütfen not alma” diye ikazda bulunmuş yüreğimi hoplatmıştı. Çaresiz not almayı bırakmıştım.12  Eylül 198O askeri Darbesi  yapıldıktan sonra nrmal düzene dönünceye kadar geçen süre içinde Tavşanlı hiçbir olumsuzlukla karşılaşmamıştır. Bunun tek nedeni ilçede dört dörtlük,baba,saygı değer bir albayın görev yapmasıdır.Hv. Plt. Kd. Alb. Remzi Diren’in adını taşıyan en azından bir sokak ismi bile  sevenlerini mutlu edecektir. Eğer Tavşanlılı rahmetli Hv. Plt. Kd. Alb. Remzi Diren’i unutursa bu  Allah’ın da gücüne gider.Belediye başkanımız sayın Mustafa Güler’i ve belediye meclisimizi göreve çağırıyorum. Ahde vefasızlık Tavşanlı’ya,Tavşanlılı’ya yakışmaz.  
                     Darbeler kendi askerin bile yapsa   sevimsizdir. Çünkü yukarı tükürsen bıyığın,aşağı tükürsen sakalın neticede. Bildiğim tek şey,asker askerliğini,öğretmen öğretmenliğini, imam imamlığını,sendika başkanı,sendika başkanı olduğunu, Devletin sayın valisi ve kaymakamı makamının yüceliğini ,hastane baştabibi,avukat,dernek ,vakıf,cemiyet başkanı  işgal ettiği makamı,gazeteci ,teknik  direktör,belediye başkanı bulunduğu makama    kendisini halkın oylarıyla getirdiğini asla göz ardı etmemelidir.  
                      Kimse kendi alanı dışındaki bir meslek mensubunun işine karışmamalıdır,Hep anlatılır. Bir kişi berberde traş olmaktadır.Berbere ara sıra müdale etmekte,”şöyle yap,böyle yap”demektedir.Berber dayanamayıp kendisine müdahale edenin bir  at bakıcısı olduğunu öğrenince  dayanamaz. Adamın bir yüzüne,bir giydiği çizmelere bakar ve yanıt verir.” Beyim çizmeden yukarı çıkıyorsun.” der.
                       Kimse çizgiden yukarı çıkma,kendi branşı,meselesi olmayan konularda bir şeyler yapma  yoluna başvurmamalıdır. Bırakalım pilot,kaptan,manist,şoför  uyması gereken kurallara uysun.Siyasi  partiler milletten aldıkları güçle iktidar oluyorlarKendilerine verilen süre içinde hünerlerini sergiliyorlar. Olmuyorsa gidersiniz  sandığa indirirsiniz. Ama iktidar sahiplerini zorla indirmek ne ahlaka ne kurala,ne teamüle yakışır. En büyük yargıç millettir. O ne derse o olur. Keşke son yaşanılan son 59 yıla sığan darbeler olmasaydı. KİMSE BAŞININ ÜZERİNDE BİR ŞEMSİYE GİBİ KENDİNİ KORUYAN,KOLLAYAN DEVLETİNE DİL UZATMAMALIDIR. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın.Biz yaşayalım ki  devletimiz de yaşasın. 
    ALLAH’IN  EVLERİ CAMİLERİMİZDE NAMAZ VAKİTLERİNDE
                   MUTLAKA BİR KİŞİ GÖREVLENDİRİLMELİDİR
        Bir gün rahmetli babam  Tavşanlı’da  Keşkekçi Camii’nden   bir vakit namazı sonrasında  ayağında nalın olduğu halde gelmişti. Güler misin, ağlar mısın? Biz tabiatıyle  gülmüştük. Bu rahmetli babamı daha çok kız dırmıştı. Namazdan sonra bakmış ayakkabıları  rafta yok. Başka ayakkabı da bulamamış ve abdest alanların kullandıkları bir nalını giyip gelmiş.
        Bir çok kişinin  ayakkabılarını   poşet içine koyarak namaz kıldığı yerin uygun bir yerine  bıraktığını,koyduğunu biliyorum.Bunu İzmir’de ben de yapıyorum. Olacağı iki ayakkabım var.Daha önceleri .” Acaba ayakkabılarımı biri alır da gider mi?” diye düşünmekten namazım bozuluyordu. Maalesef ülkemizde çoğu Basına yansımayan cami olayları var. Çok azını gazetelerden öğrenebiliyoruz.Bazen cemaatın tamamına yakınının ayakkabıları alınıp götürülüyor. Kuşkuluyum. Bazen düşünüyorum bu çalınan ayakkabılar şu çarşı pazarda satılan ayakkabılar olmasın. Neden olmasın?  Adamlar allayıp pullayıp boyayıp belki çaldıkları ayakkabıları satıyorlardır.  
        Yapılacak bir şey var. Camilerde  hırsızlık olayları cemaat namaz kılarken oluyor.Öyleyse biri görevlendirilir ve kendisine üç-beş kuruş ta verilir gözlemcilik yapar. Bayağı da yararlı olur düşüncesindeyim. Bu durumda ayakkabılar ve bırakılan diğerleri  çalınıyor. Bazı camilerimizde kameralar olduğunu biliyorum. 9O bin camimiz var. Hangi birine kamera yerleştireceksiniz. Diyelim yerleştirdiniz. Hırsızı bulabiliyor musunuz?
         Bakın bu cami hırsızlıkları bazı kimseleri camiden soğutabiliyor. Adamın aklında ayakkabısının çalınacağı düşüncesi yatıyorsa zaten o adamın namazı namaz   olmaz.Bazı camilerimizde kilitlenebilen ayakkabı kutuları var. Üzerlerinde anahtarları bulunuyor. Ayakkabınızı koyuyorsunuz. Namaz bitiminde açıp ayakkabılarınızı alabiliyorsunuz. Anahtarı kutunun üzerinde bırakıp gidiyorsunuz.
         Camilerden,yani Allah’ın evinden başta ayakkabı,şemsiye,elektronik  alet ve diğerleri çalınıyor.Çalanlar hasta ruhlu insanlar. Bu tür hırsızlıkların çıkarılacak bir yasa ile  kökünden çözümlenmesi  mümkündür. Bunda Diyanet İşleri Başkanlığının  ön planda olması gerekir. . Bunu yapanlar yaptıklarının  faturasını ağır şekilde ödemelidir.  
          Her zaman söylüyorum.” Su uyur düşman uyumaz”Okullarımızda,banka şubelerinde ,fabrikalarda,tesislerde,Hükümet Konaklarında kameralar yerine insanlar bekçilik yapmalıdır. Belirttiğim yerlere  herkes elini kolunu sallayıp girememelidir. 
 
Etiketler: , GLİ’NİN, , 2O., , , MÜDÜRÜ, , , RECEP, ÇELİK,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
17 Kasım 2019
OLUMLULAR VE OLUMSUZLAR
14 Okunma.
25 Ekim 2019
BAKALIM BUNDAN SONRA KAÇ LOJMAN SATILABİLECEK
159 Okunma.
04 Ağustos 2019
TAVŞANLILI UYANIK OLMALIDIR
612 Okunma.
26 Temmuz 2019
Tavşanlı'da böyle bir müze var
290 Okunma.
13 Temmuz 2019
TÜM DERNEKLER BİR ÇATI ALTINDA TOPLANMALIDIR
312 Okunma.
05 Temmuz 2019
KAZIM BAYRAM BELEDİYE BAŞKANI OLSAYDI
212 Okunma.
16 Haziran 2019
Bu hafta kaleme aldıklarım
346 Okunma.
12 Mayıs 2019
DAHA YAŞANILABİLİR BİR TAVŞANLI
398 Okunma.
12 Mayıs 2019
BU PROJELER HAYATA BİR GEÇİRİLSİN
146 Okunma.
17 Nisan 2019
GENEL VE YEREL SEÇİMLERDE REFERANDUMLARDA
526 Okunma.
14 Nisan 2019
BELEDİYE VE YEREL SEÇİMLER
901 Okunma.
07 Nisan 2019
Paye ve Lakap
768 Okunma.
20 Mart 2019
TAVŞANLI’NIN KAZANCIDIR
895 Okunma.
19 Şubat 2019
SAYIN KAVUNCU ‘NUN ÇABALARINI BİZ BİLMESEK TE ALLAH BİLİYOR
1103 Okunma.
12 Şubat 2019
TAVŞANLI’DA İZ BIRAKAN ABDULLAHLAR
632 Okunma.
25 Ocak 2019
Muhtarlık
1141 Okunma.
08 Ocak 2019
ÖNEMLİ OLAN ÜRETMEK
814 Okunma.
08 Ocak 2019
DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ
583 Okunma.
11 Aralık 2018
KÜTAHYA’DAN NE HABER
1648 Okunma.
12 Ekim 2018
BİR ÇOK YERDE YERİN ALTINA GİREBİLİRİZ
2314 Okunma.
07 Ekim 2018
DÜŞÜNDÜĞÜNÜ HAYATA GEÇİRMELİDİR
944 Okunma.
22 Eylül 2018
EFSANELER DE ERİR
1298 Okunma.
14 Eylül 2018
CEVİZ KONUSUNDA KONUŞAN BİRKAÇ KİŞİ VARDI ARTIK ONLAR DA HAYATTA DEĞİL
1131 Okunma.
31 Ağustos 2018
KARTAL HEYKELİ VE BU KONUDA YAŞANANLAR
1185 Okunma.
11 Ağustos 2018
CÜNEYT ÇAKIR’IN ALNINDAN ÖPTÜĞÜ
2046 Okunma.
24 Temmuz 2018
MANUEL TERAPİ VE TAVŞANLI’DA BİR BÜYÜK USTA
1732 Okunma.
18 Temmuz 2018
TAVŞANLI MARKALARINI ÇOĞALTMALIDIR
795 Okunma.
11 Temmuz 2018
YAŞA BE MEHMET HARMANCIKLIOĞLU
992 Okunma.
05 Temmuz 2018
BU HAFTAKİ KÖŞE YAZILARIM
1101 Okunma.
02 Temmuz 2018
ARTIK PROF. DR. CEMAL SARICAN YOK
1520 Okunma.
13 Haziran 2018
HOŞ GELDİN EGEMEN
1656 Okunma.
09 Haziran 2018
İŞ ADAMI AHMET BAŞ GELENEĞİ BOZMADI
988 Okunma.
09 Haziran 2018
TAVŞANLI SEVDALISI BÜYÜKELÇİ ÖKEM
761 Okunma.
03 Haziran 2018
“EVET HAYIR VE TERCİH SÖZCÜKLERİ
970 Okunma.
23 Mayıs 2018
MUSTAFA GÜLER ALT YAPIYA DEĞİL DE ÜST YAPIYA EĞİLSEYDİ
1235 Okunma.
15 Mayıs 2018
TAVŞANLI ADLİYE SARAYI 16 YAŞINA BASTI
1668 Okunma.
13 Mayıs 2018
TAVŞANLI SEVDALISI BÜYÜKELÇİ ÖKEM
1127 Okunma.
07 Mayıs 2018
BÜYÜKELÇİ ÖKEM
962 Okunma.
12 Nisan 2018
POLİS GÜNÜ VE “ ADAM GİBİ ADAM “ POLİSLER
1119 Okunma.
04 Nisan 2018
PROF. DR NECMETTİN ERBAKAN
855 Okunma.
30 Mart 2018
TOZLU RAFLARDAN ANILAR
1030 Okunma.
30 Mart 2018
TAVŞANLILI OLARAK BU YILDA YANİ 2O18 YILINDA NELERE TANIK OLACAĞIZ
842 Okunma.
30 Mart 2018
2O16 YILININ SONU İLE 2O18 YILININ BAŞINDAN HATIRLATMALAR
856 Okunma.
30 Mart 2018
HAKK’A YÜRÜYENLER
993 Okunma.
30 Mart 2018
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ AYRILIRKEN ÜZGÜNDÜK YENİ MÜDÜRÜMÜZ HASAN BAŞYİĞİT İLE SEVİNDİK
851 Okunma.
30 Mart 2018
A R K A D A Ş V E A R K A D A Ş L I K L A R
721 Okunma.
29 Mart 2018
HALKA SORMAK ZORUNDAYIZ
889 Okunma.
29 Mart 2018
CEMRELER SIRAYA GİRDİ
817 Okunma.
28 Şubat 2018
TOZLU RAFLARDAN ANILAR
1317 Okunma.
28 Ocak 2018
BÖYLE BÜTÇE NE GÖRÜLDÜ NE DUYULDU TAVŞANLI BELEDİYESİ’NİN 2O18 YILI BÜTÇESİ YÜZ MİLYON TL
1438 Okunma.
19 Ocak 2018
ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
1063 Okunma.
07 Ocak 2018
TAVŞANLI’DA KİTAPLARIN SAYISI ARTIYOR
1104 Okunma.
07 Ocak 2018
BAZEN HAKARETLER,SÖVMELER İNSANLARA İLTİFAT GİBİ GELİR
953 Okunma.
26 Aralık 2017
ALLAH RIZASI İÇİN ÇALIŞANLAR
1054 Okunma.
26 Aralık 2017
ORMANLARIYLA ÜNLÜ KÜTAHYA’YA KAĞIT FABRİKASI YAKIŞIR
872 Okunma.
03 Aralık 2017
OKULLARDA ON BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ PROJESİ
1103 Okunma.
12 Kasım 2017
TAVŞANLI KAFELERİNDE KİTAPLIKLARIYLA DA ANILMALIDIR
1346 Okunma.
29 Ekim 2017
FETHİ DEMİRAT’A ALLAH SAĞLIKLI ÖMÜRLER VERSİN
1323 Okunma.
12 Ekim 2017
SAYIN MİLLETVEKİLİ KAVUNCU İLE TAVŞANLI KAZAN BEN KEPÇE
1797 Okunma.
26 Eylül 2017
TAVŞANLI SÖZCÜĞÜ
1220 Okunma.
19 Eylül 2017
TARİHİ ORTAOKUL KİME EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
1241 Okunma.
07 Eylül 2017
DARISI TAVŞANLI’NIN BAŞINA OLSUN
1234 Okunma.
07 Eylül 2017
AK PARTİLİ BAŞKANLARIN TÜMÜ DE GÖREVLERİNİ BİHAKKIN YERİNE GETİRDİLER
949 Okunma.
09 Ağustos 2017
TAVŞANLI ÖĞRETMENEVİ NİHAYET
1527 Okunma.
01 Ağustos 2017
TAVŞANLI’DA RÜTBELİLER VE ANILAR
2074 Okunma.
22 Temmuz 2017
EGENİN EN BÜYÜK ET ENTEGRE TESİSLERİNDEN BİRİ TAVŞANLI’DA
1845 Okunma.
15 Temmuz 2017
TAVŞANLI’DA RÜTBELİLER VE ANILAR
1445 Okunma.
08 Temmuz 2017
VEFA
1219 Okunma.
08 Temmuz 2017
BABALAR GÜNÜ VE BABALAR
1024 Okunma.
18 Haziran 2017
BİR ÇOK SAYIN KAYMAKAMA HİZMET ETTİ MUHTEŞEM BİR KALABALIKLA UĞURLANDI
1403 Okunma.
28 Mayıs 2017
Tavşanlı'da Yeni Bir Sorun
3382 Okunma.
24 Mayıs 2017
TKİ’NİN AMİRAL GEMİSİ BUZDAĞINA ÇARPTI
2728 Okunma.
20 Mayıs 2017
BÜYÜK TAVŞANLI İÇİN BÜYÜK DÜŞÜNME ZAMANIDIR
2137 Okunma.
06 Mayıs 2017
ÖĞRENCİLERE BİR KÜLAH ŞEKERE NE DERSİNİZ
1507 Okunma.
26 Nisan 2017
B A S I N
1815 Okunma.
12 Nisan 2017
MUSTAFA AYAŞLI VE İŞ ADAMI HIFZI GİRGİN
1815 Okunma.
08 Nisan 2017
TAVŞANLI BELEDİYESİ’NDEN AKILLI HAMLELER
1646 Okunma.
27 Mart 2017
SON KOMANÇİLERDEN BİRİ DAHA GİTTİ
1799 Okunma.
14 Mart 2017
İYİ Kİ DOĞDUN AHMET BAŞ DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN
1663 Okunma.
27 Şubat 2017
HER NİMETİN BİR KÜLFETİ OLDUĞUNU UNUTMAYALIM
1632 Okunma.
16 Şubat 2017
SAMİMİYET ÖZEL SAYGI GENELDİR
1420 Okunma.
08 Şubat 2017
CAMİ CEMAATINDAN DOSTLAR ISRARLA YAZMAMI İSTEDİ
1547 Okunma.
29 Ocak 2017
TAVŞANLI İLÇE OLDUKTAN SONRA 41. KAYMAKAMINI DA GÖRDÜ HOŞ GELDİNİZ SAYIN KAYMAKAM
2500 Okunma.
29 Ocak 2017
“BEN SAĞLIKLIYIM “ DİYEN BİR MADEN İŞÇİSİ YOKTUR
1407 Okunma.
20 Aralık 2016
TBMM'nin iki ağabeyi
1505 Okunma.
13 Aralık 2016
NUMAN HATİPOĞLU İLÇEMİZİN 4O.NCI KAYMAKAMIYDI
1861 Okunma.
06 Aralık 2016
İHSAN TANDOĞAN’IN ADI BİR SPOR TESİSİNE VERİLMELİDİR
1613 Okunma.
29 Kasım 2016
DEV YAYIN BALIKLARI
1948 Okunma.
06 Kasım 2016
NAMUSLU İNSANLARIN ÖLÜMÜ BİR BAŞKADIR
2372 Okunma.
03 Kasım 2016
İYİ Kİ ANALAR BİR METİN ERTEKİN DOĞURMUŞ
2309 Okunma.
26 Ekim 2016
TARİHTEN BİR YAPRAK AÇMAYA NE DERSİNİZ
1441 Okunma.
12 Ekim 2016
ARTIK KOCAÇAY BİZDEN İNTİKAM ALAMAYACAK
2217 Okunma.
02 Ekim 2016
PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ
1525 Okunma.
02 Ekim 2016
AĞACA SAYGI YARADANA SAYGI DEMEKTİR
1421 Okunma.
26 Eylül 2016
TAVŞANLI’DA AMATÖR ANLAMDA BALIKÇILIK YENİDEN HAYATA GEÇİRİLMELİDİR
1848 Okunma.
16 Eylül 2016
7O BİNİ VEREN ALLAH I7O BİNİ DE VERİR
1572 Okunma.
16 Eylül 2016
BÜYÜK BAŞKANI UĞURLADIK
1350 Okunma.
16 Eylül 2016
ÜZÜM VE TAVŞANLI
1580 Okunma.
29 Ağustos 2016
BİR GAZETEDE SIK DÜZELTME VE ÖZÜR O GAZETEYİ OLUMSUZ ETKİLER VE İYİ DEĞİLDİR
1688 Okunma.
29 Ağustos 2016
S E B İ L
1506 Okunma.
28 Temmuz 2016
İKİ ASKERİ DARBE VE ANILAR
2100 Okunma.
11 Temmuz 2016
HAK DEĞİRMENDE OLUR
2102 Okunma.
29 Haziran 2016
İNŞALLAH TAVŞANLI AYAĞINA KADAR GELEN BU NİMETTEN YARARLANIR
1545 Okunma.
29 Haziran 2016
KEŞFE GİDERKEN KUMANYALARINI YANLARINDA GÖTÜRÜRLERDİ
1480 Okunma.
10 Haziran 2016
HER ÇİÇEKTEN BİR DEMET
1448 Okunma.
06 Haziran 2016
DİREN KOCA BAŞKAN SEN BİZE LAZIMSIN
2536 Okunma.
20 Mayıs 2016
43 PLAKANIN KEYFİNİ YAŞAMAK
1906 Okunma.
05 Mayıs 2016
EFSANE ŞOFÖRLERİMİZ
1908 Okunma.
01 Mayıs 2016
KAZ IM BABA
1447 Okunma.
17 Nisan 2016
YENİ OTOGAR
2015 Okunma.
07 Nisan 2016
T A R H A N A
1797 Okunma.
01 Nisan 2016
GÜVEÇ İÇİN EN İDEAL ET ERKEÇ ETİDİR
1948 Okunma.
25 Mart 2016
P T T
1725 Okunma.
16 Mart 2016
B A Ş I M I Z S A Ğ O L S U N S P O R E L Ç İ M İ Z İ K A Y B E T T İ K
1681 Okunma.
23 Şubat 2016
HER TAVŞANLILININ ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFA VE HER FOTOĞRAFI ÇEKİLEN TAVŞANLILIYA İHTİYACIMIZ VAR
1763 Okunma.
21 Şubat 2016
ORTAK GÖRÜŞ
1730 Okunma.
08 Şubat 2016
NÜFUS VE TAVŞANLI’DA NÜFUS HAREKETLERİ
2010 Okunma.
02 Şubat 2016
BİR HAKİM VE AVUKAT ÇOCUĞU OLARAK BU BENİM KİŞİSEL ARZUMDUR
1753 Okunma.
18 Ocak 2016
LAKAP VE TAVŞANLI’DA LAKAPLAR
3061 Okunma.
09 Ocak 2016
2016’YA GİRELİ BİRKAÇ GÜN OLDU
1711 Okunma.
15 Aralık 2015
BİZ ÜÇ BACAKLI BİR SACAYAĞIYDIK
1864 Okunma.
09 Aralık 2015
KİM BABASINI MERAK ETMEZ Kİ
1857 Okunma.
27 Kasım 2015
İNSANI İKİ ŞEY ÖLDÜRÜRMÜŞ
2530 Okunma.
19 Kasım 2015
ARTIK ÖZ ELEŞTİRİ YAPMAYA NE DERSİNİZ
1576 Okunma.
10 Kasım 2015
AKLIMA GELENLERDEN BİR MENÜ
1996 Okunma.
06 Kasım 2015
HAYIRLI OLSUN
1497 Okunma.
19 Ekim 2015
ÇED HER YATIRIMDA BÜYÜK SORUMLULUK ALTINDA
2616 Okunma.
12 Ekim 2015
EĞRİ OTURUP DOĞRU KONUŞMAYA VE ÖZELEŞTİRİ YAPMAYA NE DERSİNİZ?
1634 Okunma.
30 Eylül 2015
YENİ ÖĞRETİM YILI HAYIRLI OLSUN
1601 Okunma.
30 Eylül 2015
UNUTAMADIKLARIM
1453 Okunma.
30 Eylül 2015
YENİ ADLİ YIL
1673 Okunma.
09 Eylül 2015
TAVŞANLI’NIN DÜŞMAN İŞGALİNİN 93. YILDÖNÜMÜ
1999 Okunma.
04 Eylül 2015
HELALLIK DİLEMEK
1713 Okunma.
15 Ağustos 2015
TAVŞANLI’DA DEKORATİF IŞIKLANDIRMANIN BABASI RAHMETLİ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN ENVER GİRGİNDİR
1883 Okunma.
07 Ağustos 2015
ÇUKURKÖY KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
2408 Okunma.
22 Haziran 2015
Şucu Bucu
2508 Okunma.
21 Mayıs 2015
MOYMUL’A DİKKAT
2196 Okunma.
14 Mayıs 2015
KIRMIZI ETTEKİ AÇIĞA KOYUN VE KEÇİ ETİ ÇARE OLABİLİR Mİ
1999 Okunma.
08 Mayıs 2015
SEÇİME ÇEYREK KALA
2035 Okunma.
07 Mayıs 2015
İKİNCİ DÖNEM İÇİN ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI VE
1967 Okunma.
15 Nisan 2015
Edson Arantes De Nascimento
1769 Okunma.
30 Mart 2015
FOTÖR ŞAPKA
2991 Okunma.
21 Mart 2015
TAVŞANLI’NIN SPORDA ALTIN ÇAĞI VE TAKTAK HOCA
2834 Okunma.
09 Mart 2015
HACER ABLA PİLOT ZEKİ VE FANTOM
12621 Okunma.
16 Şubat 2015
ANILARDAN BİR DEMET
2138 Okunma.
18 Ocak 2015
FUTBOL TARİHİNE ADINI KAZIYAN DÖRT GÜZİDE FUTBOL KULÜBÜ
3132 Okunma.
12 Ocak 2015
GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN TEK KONU
3307 Okunma.
28 Aralık 2014
SARIKIZ SATILDI
2784 Okunma.
28 Aralık 2014
ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI
2319 Okunma.
21 Aralık 2014
CIZLAVET
2361 Okunma.
21 Kasım 2014
MERAK EDİYORUM
2916 Okunma.
14 Kasım 2014
TAVŞAN MI TAVŞANLI MI ?
3251 Okunma.
14 Kasım 2014
BİR JEST YAPABİLİR
1950 Okunma.
21 Ekim 2014
KİMSE LİNYİTSPOR'UN ŞAN VE ŞEREFİNE GÖLGE DÜŞÜREMEZ
532 Okunma.
20 Ekim 2014
RİCAM VAR
2667 Okunma.
09 Ekim 2014
NE KADAR EKMEK O KADAR KÖFTE
2610 Okunma.
24 Eylül 2014
Bakkallar Gibi Kasaplar Da Tarih Oluyor
3270 Okunma.
16 Eylül 2014
Aklımı Kurcalayanlar
2311 Okunma.
10 Eylül 2014
Adalet Ve Kalkınma Partisinin 2023 Hedefleri Ve Tavşanlı
2433 Okunma.
18 Ağustos 2014
TAVŞANLI BİR SEVDALISINI DAHA KAYBETTİ
2962 Okunma.
18 Ağustos 2014
8 MART 2003 VE SONRASI
2075 Okunma.
02 Temmuz 2014
ÜÇ GÜZEL İNSAN
2865 Okunma.
25 Haziran 2014
BELEDİYE MECLİSİNİN DE ONAYI YETERLİ
2263 Okunma.
17 Haziran 2014
TAVŞANLI ONLARLA GÜZELDİ
2713 Okunma.
07 Haziran 2014
BENİM BÜYÜKŞEHİRİM TAVŞANLI'YA MERHABA
2633 Okunma.
31 Mayıs 2014
TAŞERON SİSTEM KALDIRILMALI
2680 Okunma.
15 Mayıs 2014
TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL DUYARLILIK
3073 Okunma.
10 Mayıs 2014
KARA PAZAR
2590 Okunma.
24 Nisan 2014
BAZI KONULARDAN NE KADAR HABERDARIZ
2793 Okunma.
21 Nisan 2014
5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ
2784 Okunma.
14 Nisan 2014
AŞİNA YÜZLERİ YAŞATMALIYIZ
3716 Okunma.
16 Mart 2014
SEÇMEN SEÇİMDEN SEÇİME HATIRLANIR
2622 Okunma.
02 Mart 2014
TAVŞANLI’YA BİR DÖNEM DAMGASINI VURAN SİYASİ PARTİ
4409 Okunma.
25 Şubat 2014
DOĞRUSUNU SÖYLEMEK GEREKİRSE
2502 Okunma.
13 Şubat 2014
BALIKÖY KALESİ’NİN ULUBATLI HASAN’I VEDAYA
4017 Okunma.
07 Şubat 2014
DEMİR Mİ DEMİRCİ Mİ ?
2893 Okunma.
28 Ocak 2014
HACI İBRAMLARIN ALİ İHSAN ÖZDEN
3155 Okunma.
15 Ocak 2014
2014 YILININ İLK BAŞYAZISINI ALLAH DOSTLARINA AYIRDIM
4112 Okunma.
01 Ocak 2014
CÖMERTLİKTE AĞIRLAMADA GÖNÜL ALMADA YERLERİ DOLDURULAMAYANLAR
2827 Okunma.
24 Aralık 2013
2013 YILININ EN ANLAMLI HEDİYESİ
2315 Okunma.
23 Aralık 2013
SİTEM
2440 Okunma.
10 Aralık 2013
ZAMANIN ADALET BAKANI HALEN TBMM BAŞKANIMIZ CEMİL ÇİÇEK TARAFINDAN HİZMETE AÇILAN ADLİYE SARAYIMIZIN ÜZERİNE KESİNLİKLE EN AZ BİR KAT ÇIKILMALIDIR
2541 Okunma.
28 Kasım 2013
30 MART 2014 TAVŞANLI’DA
4223 Okunma.
20 Kasım 2013
İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN
2947 Okunma.
16 Kasım 2013
NOHUT TERBİYECİLERİ
2824 Okunma.
14 Ekim 2013
İTFAİYE 299 YAŞINDA
3035 Okunma.
11 Ekim 2013
EÜAŞ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALI DEMOKRAT PARTİNİN TAVŞANLILILARA BİR ARMAĞANIDIR
4063 Okunma.
09 Ekim 2013
Sakarlı Hüsnü
2741 Okunma.
03 Ekim 2013
HALKIN İSTEKLERİ ÖNEMLİDİR
2076 Okunma.
28 Eylül 2013
GÜNDEMDENDÜŞÜNCEYE KADAR SÜREKLİ HATIRLATACAĞIZ
2362 Okunma.
18 Eylül 2013
EKMEĞİNİ TAŞTAN ÇIKARAN ADAM
2494 Okunma.
13 Eylül 2013
KARŞIMA ALİ İHSAN ÇAKIR BAŞKAN ÇIKTI
2568 Okunma.
04 Eylül 2013
ADLİ YIL HAYIRLARA VESİLE OLMASI DİLEĞİYLE
2503 Okunma.
04 Eylül 2013
TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA TALİP OLANLAR
2761 Okunma.
24 Ağustos 2013
24 TEMMUZ
2670 Okunma.
24 Ağustos 2013
GÜZEL BİR RAMAZAN TATLISI
2236 Okunma.
21 Temmuz 2013
BİRAZ DA POLYANNA OLALIM
2479 Okunma.
14 Temmuz 2013
DEVLET ADAMI SÖYLEDİYSE DOĞRUDUR
2281 Okunma.
03 Temmuz 2013
HASAN ORDU TAVŞANLI GENÇLİKSPOR MÜZESİ İÇİN TAVŞANLILARIN YARDIMINI BEKLİYOR
2576 Okunma.
03 Temmuz 2013
HASAN ORDU TAVŞANLI GENÇLİKSPOR MÜZESİ İÇİN TAVŞANLILARIN YARDIMINI BEKLİYOR
2337 Okunma.
21 Haziran 2013
ARKADAŞIM FEVZİ
2445 Okunma.
22 Mayıs 2013
DEPREM OLMADI MUCİZE GERÇEKLEŞTİ
2700 Okunma.
02 Mayıs 2013
TURGUT ÖZAL KALEMLİ TAVŞANLI
3047 Okunma.
24 Nisan 2013
ZAMANDA YOLCULUK
2622 Okunma.
12 Nisan 2013
YORUMA MUHTAÇ ESPRİ
3564 Okunma.
02 Nisan 2013
OLUMLU ADIMLAR
2590 Okunma.
02 Nisan 2013
GAFLAR POTLAR İNCİ DEĞERİNDE SÖZCÜKLER
2497 Okunma.
20 Mart 2013
TAVŞANLI’DAN KIRINTILAR
1286 Okunma.
02 Mart 2013
TAVŞANLILI YATIRIMA KARŞI DEĞİL AMA YATIRIM
3025 Okunma.
27 Şubat 2013
BU ÇAVUŞLAR BAŞKA ÇAVUŞLAR
3160 Okunma.
07 Ocak 2013
VİZYONUMUZ VE MİSYONUMUZ
3151 Okunma.
22 Aralık 2012
TUNÇBİLEK BELEDİYESİ YAYINLARI
3100 Okunma.
12 Aralık 2012
TAVŞANLI İLE .....
3515 Okunma.
05 Aralık 2012
Emr-i Bari Olmayınca Sanma Bir Çöp Yerinden Deprenir
3066 Okunma.
03 Aralık 2012
ÇEŞİTLİ KONULARDAN BİR AŞURE
2504 Okunma.
14 Kasım 2012
GÜLE GÜLE AHMET TURAN
3655 Okunma.
07 Kasım 2012
AKLIMA GELİVERENLER
2638 Okunma.
02 Kasım 2012
Mobese
2847 Okunma.
Haber Yazılımı