301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
19 Şubat 2019 - Salı 10:59
 
SAYIN KAVUNCU ‘NUN ÇABALARINI BİZ BİLMESEK TE ALLAH BİLİYOR
Bülent Alpagut
 
 

   SAYIN KAVUNCU ‘NUN ÇABALARINI  
  BİZ BİLMESEK TE  ALLAH BİLİYOR   
 
          Böyle bir yazı yazmayı düşünmüyordum . sevgili eski milletvekilimiz Cep telefonumu karıştırırken sayın  Vural Kavuncu’nun bir mesajını okudum..Mesaj aynen şöyle:”Sayın hocam, mesajlarınızı alıyorum.Teşekkür ediyor sağlık ,huzur diliyorum.Hocam bakanlık yapmadım ama,7 sene içinde  GLİ’ye  dönemimde,1OOO Kamu İşçisi  sağladım.Önceki 15 yılda alınan toplam  sayı 15O’yi geçmemiş.Şu anda da bir hareket yok.Allah selamet versin büyüğümüz  Kalemli’nin  döneminde alınan 2OOO  kişi hep söylenir.Biz ise literatüre  giremedik bir türlü.”   Sevgili Kavuncu’nun  sadece işçi konusunda değil onlarca konuda nasıl  hizmetler verdiğinin en canlı  tanıklarından birisiyim. Ki ifade ettiği husus verdiği   hizmetlerin  içinde sadece bir damladır.
          Bende sayın Kavuncu’nun  Kütahya adına verdiği  hizmetleri içeren    iki   klasör  bilgi var.. Hepsi de TBMM’den kulakları çınlasın  değerli kardeşim  Hasip Bey tarafından  tarafıma  gönderilen bilgiler. Ya normal postayla ya da kargoyla gönderilmiş. Yıllar içinde hep bu belgelerden yararlandım.. Onların her biri  hep benim yazılarımın yazılı  kaynaklarıdır
          Gün gelmiş deniz kenarında  dahi  sayın Kavuncu ile telefonlaşmışızdır.Kilometrelerce uzakta da olsam habersiz kalmadım Birbirimize . bir telefon kadar yakın olmuşuzdur. Dertleşmişizdir. Bilgi alış verişi yapmışızdır.
          Sayın Vural Kavuncu bugün rektördür. Kütahya’ya bu kez bir üniversitemizin  rektörü olarak hizmet veriyor. Bana da bir bardak çay borcu var. Bu bir bardak çayı ne zaman içerim  bilemem.
           Ama sayın Kavuncu  hasbelkader milletvekili olmamış,gökten zembille de  inmemiştir. Aranmış,bulunmuş ve milletvekilliğiyle taçlandırılmıştır. Halkımızın teveccühüne mazhar olmuş bir hemşehrimizdir.. O’nun,.bugüne kadar Kütahya’ya yaptığı hizmetleri görememek yanlış olur. Bu , Allah’ın da gücüne gider.Hani hep derler ya.” Yap bir iyilik at denize. Kul bilmez ise Halık bilir”Sayın Kavuncu’nun yaptıklarını bir çok kişi görmemezlikten,bilmemezlikten gelebilir. Ama benim görememem ayıp olur. Bu yaştan sonra  da gözlerime at gözlüğü takamam.Sayın Kavuncu için  herkes istediğini söyleyebilir. Ama Kavuncu  pırıl pırıl bir evladımız, milletvekilimiz olarak  hep anılacaktır. Sevgili Kavuncu’ya,değerli hemşehrime   asla söz ettirmem. Kendisinden her zaman saygı ve sevgi gördüm. Bir çok etkinliklerde beraber olduk. Aleyhinde tek satırım  olmamıştır..Her kul gibi mutlaka sevgili Kavuncu’nun da  kusurları olmuştur.Hatasız kul olmaz. .Sayın Kavuncu halkımızın helal oylarıyla seçilmiş,milletvekilimiz olmuştur.Koşturmuştur,yorulmuştur,terlemiştir.Yediği içtiği helal olsun.Bizler otururken o ayaktaydı ve sürekli hareket halindeydi. Hz İsa’ya gelen birkaç kişi bir kadının  yanlış hareketlerini anlatmışlar ve bu kadını taşlamak istediklerini söylemişlerdi. Hz. İsa da onları dinledikten sonra  aynen .” Herkes eline yeterince taş alsın. Ama önce kendini hesaba çeksin ve  neler yaptığını düşünsün ilk taşı kendisine atsın.” dediğinde  yanına gelenler ellerindeki taşları yavaşcacık yere bırakıp gitmişlerdi.  Sayın Kavuncu’nun karnesi hep  iyi notlarla doludur. Ulaşabildiği yere  kadar ulaşmış,koparabildiği kadar koparmıştır. Tavşanlılı olduğu için hep Tavşanlı’ya da koşmamıştır. Tüm Kütahya’nın Milletvekili olduğunun  bilincinde olarak tüm Kütahya’ya koşturmuştur. Kütahya için mesai vermiştir. Bugün bir çok dostu var. Ama düşmanı yoktur. Biz gazetecilerin  biri hakkında  bazen övgü dolu sözler sarfetmemiz  her zaman yadırganır ve yadırganmıştır. . Padişahlar bile zaman zaman  hak etmeseler de  övgü dolu sözlere muhatap olmuşlardır.Hatta  daha ileri giderek  kendisine övgü yağdıranları ödüllendirmişlerdir..Ama sayın Kavuncu’nun övgüye ihtiyacı da yoktur.Bugüne kadar  Tevazu göstermiş ,  konuşmamış ise  O’nun adına konuşmak ve  birkaç söz söylemek  te bu durumda bize düşer..” Taş yerinde ağırdır” Atasözü  misali Kavuncu yeri geldiğinde her halükarda  hayırla anılacaktır.
        Sayın Kavuncu literatüre girmiştir. Girmeyi de hak edenlerdendir.

 

          İNSANIMIZ  SEÇECEĞİ   İNSANLARDA  NELER  ARIYOR
    
  Bugüne kadar bir çok   seçmenle   çeşitli  vesilelerle  sohbet ettiğim doğrudur. Her arının binlerce çiçeği gezdiği ve topladıklarından bal yaptığı gibi , ben de sohbet ettiklerimden  derlediklerimle   bir  menü hazırladım.  ..Sakın ola  seçilecek olanlar kusura bakmasınlar. Bu  tespitler,  benim değil seçmenlerindir..
                  Seçmenler  ,seçilenin  bir  şekilde  nasıl seçildiğini iyi tahlil etmesini istiyor Ama  seçildiğine göre artık .yerinde susmasını ve yerinde konuşmasını  bilecektir.. Seçmen kötü ahlaklı güzel yüze pirim vermiyor Seçmene göre seçilen artık , merhametsizlik kılıcını  çekerken daha  dikkatli olmak zorundadır...Çünkü,dikkat etmezse , bir gün merhametsizlerin kılıcıyla geldiği yere döneceğini düşünmelidir. Seçmene göre,.seçilen,her daim  barışın yanında olmalıdır. Savaştan uzak kalmalıdır.Nice seçmenler vardır bakarsınız üzerlerinde doğru dürüst  elbiseleri yoktur ama   seçeceklerinin giyimlerine takılırlar. Yani  içinde insan olmayan elbiselerle meşguldürler. .Seçilen yerinde öğüt dinlemesini bilen olmalıdır.Uzağı görebilmelidir.Hiç bir kalbe kin tohumu ekmemelidir.Seçilende önce Allah korkusu olmalıdır.Çünkü Allah korkusu olmayanda Allah sevgisi de olmaz.Her seçilen ayıbının hamalıdır.Başkalarının kusurlarını görmemelidir.Bir çok seçilmeyi düşünen, ne gariptir ki , pınar kuru,destisi kırık olsa da   suya gider.Seçilen aklıyla maddeyi,kalbiyle manayı keşfedebilmelidir.Seçilenin iman sahibi olması da esastır.. Yoksa  imansız paslı yürekler insanlar  için yüktür.Seçilenler tatlı meyve olmak zorundadırlar.Eskimiş fikirlerini arındırmalıdırlar. Yoksa paslanmış çivilere dönerler.Seçilen , anasını,babasını,Atasını saydığı kadar karşısındakini de sevmek O’na  saygılı olmakla mükelleftir.  Böyle yaptığında   bereketin büyüklerle beraber olduğunu idrak eder..Gül ile dikenin beraber olduğunu görmeyen seçilen hep dikenle uğraşırsa   gülü demetlemeyi aklına  getiremez.Yüksek fikirler yüksek dağlara benzer. Makam sahiplerinin de  yüksek fikir sahibi olmaları  arzulanır..Seçilenlerin büyük bölümü görevlerinden hoşnut olmasalar da  bir türlü koltuklarından kalkmayı  bilmelidirler..Seçilen zamanın kendisine seçmen tarafından verilen  bir kılıç olduğunu  bilirse   o kılıcın bir gün gelip kendisini kesebileceğini de anlamış olur..Seçilen sabırlı olmalıdır.Çünkü sabır hayra alamettir.Seçmen seçtiğinde  ne aradığına bakar.Ona göre değerini  biçer.Seçilen her zaman kendisine   karıncayı örnek almalıdır. Seçmen,.seçtiğinde  güzel ahlak,geniş yüreklilik ve derya gönüllülük arar.Seçilen asla  eğri büğrü yürüyen ayak gibi olmamalıdır.Elif gibi dümdüz,dosdoğru olmalıdır.Hesabı tertemiz olmalıdır. Hesaplaşmaktan korkmamalıdır Seçilmeden önce  dürüst olmalı,bir yerde mevcut varlığını  açıklamalı,mal varlığını herkes bilmelidir..Seçilen yanlış bilinenleri atabilmelidir.Seçilen güzel bir iş yapmak istediğinde ise aceleci olmalıdır Çünkü göreve birkaç yıllığına geldiğini bilmek zorundadır.. Seçilen, gözleriyle  bakmalı, iç gözüyle görmelidir.Seçilenlerin oturup dil dökmeleri yerine çalışıp ter dökmeleri  beklenir..Seçilenlerin dostlarına kendisine  düşmanlık edebilecek kadar kuvvet vermemeleri esastır.Seçilen, M. Akif Ersoy’un ,” Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu/Gelir de adl-i ilahi sorar Ömer’den onu” sözlerinden gereken  anlamı çıkarması gerekir..Bilinmelidir ki cahil halk yani avam, yalanla avutanı değil, hakikat ile korkutanı tercih eder.Her seçilen bir an gelir kızabilir. Bu sırada kendisinden  sevgi göstermesi beklenmemelidir.Ama kızgınlığını frenleyebilirse    bu ne kadar güzeldir.Seçilenin kendisini  seçene hakaret etme, horlama, yanlış davranışlarda  bulunma  hakkı yoktur.Seçilen için seçen aslında  bir velinimettir.Seçilenler yürüyerek çok ses çıkarmak zorundadır.Ama maalesef oturanların daha çok ses çıkardığı bir dünyada yaşıyoruz. Seçilen yeri geldiğinde  kırk  parça olabilmelidir. Her etkinlikte hazır bulunmaya çalışmalıdır. Bir seçilenin  bir günde bir cenazeye,bir düğüne,bir askere uğurlamaya,bir Mevlide,bir açılışa,bir karşılamaya  ve uğurlamaya katılması mümkündür. Bu  seçenleri bir nebze olsun mutlu kılar.. Seçilen için  en büyük tehlike  kibiri ve inkarıdır.Bir seçilenin iyi ün bırakıp gitmesi,altın yaldızlı saraylar bırakmasından daha hayırlıdır.Her seçilen, zihnin arı, kitabın çiçek,dünyanın kovan olduğunu bilmelidir.. Seçilen için tek yol, bal yapmak,üretmek,hizmet vermektir..Seçilen tatlı dille başarıya ulaşılacağını,hırçınlığın kendisine sıkıntı vereceğini  aklından hiç çıkarmamalıdır.Seçilen mütevazı olmalıdır. Yeri geldiğinde bir delinin koluna  girebilmeli,bir hastanın başucunda oturabilmeli,bir başarıyı kutlayabilmeli, hizmet verdiği belde,şehir,Büyükşehir,köy ve mahallede  gönüller alabilmelidir.
           Son açıklanan verilere göre  önümüzdeki yerel seçimlerde ülkemizde 57 milyon 93 bin 985 seçmen  oy kullanarak belli düzeyde  yerel yöneticileri seçecektir.. Seçmen  oyunu kullandıktan sonra  seçilenler belli olacaktır.. Seçmenin görevi de bundan sonra artık  yeni bir seçime kadar  beklemek ve görmek olacaktır. Bundan sonra artık top hep seçilenlerdedir. ..
           Ben  bu aziz millete,bu yüce devlete  yıllarca öğretmen olarak hizmet verdim.  Seçenler ve seçilenler beni bağışlasın. Bazen karşımdakileri öğrencilerim zannediyorum.. Yazdıklarımı naçizane bir öğüt olarak ta kabul etsinler. Ben  hep Halife ,Hz. Ali gibi  yaşadım. Yaşıyorum.. Tevazuda yer kadar alçak olmayı yeğlemişimdir.Bu yerel seçimlerde de  kardeş olduğumuzu unutmayalım ,terbiyeli bir mücadelenin içinde kalalım..Kütahyalı olarak nereye bakarsak bakalım 4O kişiyiz. Birbirimizi üç aşağı beş yukarı biliyoruz.Yukarı tükürsek bıyığımız,aşağı tükürsek sakalımız  Birbirimizi kırmadan,kalpleri yaralamadan şu badireyi de hayırlısıyla bir  atlatalım. Sonra Allah kerim.      
   
       NİHAYET  TAVŞANLI’YA   BİR  FAKÜLTE 

            Fakülte özlemi Tavşanlı’da yıllardır  vardır. Bir zamanlar GLİ Müessesesi  dev bir kuruluşken” Maden Fakültesi” gündemdeydi.Tam da Tavşanlı’ya yakışacaktı.Ama olmadı. Kayaboğazı Barajı’nın bitirildiği  ve barajda su toplanmaya başladığı günlerdeydi  “ Su Ürünleri Yüksek Okulu” diye bir Yüksekokul gündeme gelmişti..Ama o da gerçekleşemedi.. Dediler ki.” Tavşanlı 65’i ormanlarla kaplı bir ilçe. Kütahya’nın da en büyük ilçesi. Kütahya’nın çok sayıda köyü de orman köyü. Öyleyse bir” Orman Fakültesi  Tavşanlı’ya yakışır” denildi. O da  lafta kaldı.
             Resmi Gazete’nin  11 Ocak 2O19 tarihli nüshasında  ‘ Bazı Enstitü,Fakülte  ve Yüksekokulların kapatılması hakkındaki  576 sayılı  karar’ çerçevesinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde “Tavşanlı  Uygulamalı Bilimler Fakültesi”kurulmasının  hükme bağlandığı haberi çıktı. Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin Tavşanlı’nın ekonomisine ,eğitim kalitesine kültür ve sanat hayatına  büyük katkılarının olacağı şüphesiz.Sayın DPÜ Rektörü Prof. Dr.Remzi Gören de aynı görüşte.Sayın Gören bu konuda bir açıklama da yapmış.Aynen.”Bu karardan dolayı,öncelikle sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’a,Yükseköğretim Kurulu  başkanı sayın Prof. Dr. Yekta  Saraç’a teşekkür ediyorum Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin  kurulmasında  emeği geçen üniversitemiz  senato  üyelerine, Tavşanlı  Turizm İşletmeciliği  ve Otelcilik Yüksekokulu  yönetimine,Tavşanlı Kaymakamlığına  Tavşanlı Belediye  Başkanlığına,Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası ‘na da ayrıca teşekkürlerimi sunuyor,alınan bu kararın üniversitemize ,Tavşanlı’ya Kütahya’ya hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde  konuşmuş. Ben de aziz Tavşanlı halkı adına  sayın rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören Beyefendi’ye hassaten  en samimi teşekkürlerimi sunmak isterim.
             Bu karar, 2O19 yılı başında alınan  bence en büyük ve en güzel haberdir.Sevgili Tavşanlılıların bundan haberleri var mıdır bilmiyorum. Ama ben de bu vesileyle Tavşanlılıların çok sevdiklerine inandığım kaymakamımız sayın  Yüksel Kara’ya, belediye başkanımız  sayın Mustafa Güler’e, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız sayın Davut Efe’ye  teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Tavşanlı’da sayın kaymakam,sayın belediye başkanı ve sayın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı  kafa kafaya verdiklerinde,bir araya geldiklerinde daha nice  güzel şeylere tanık olacağız.  Tavşanlı ile Kütahya’nın tam ortasında yer alan( her iki yerleşim birimine eşit uzaklıktaki)  Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin ne denli   önemli olduğuna bir kez daha tanık oluyorum. 

 
Etiketler: SAYIN, KAVUNCU, ‘NUN, ÇABALARINI, , , , , BİZ, BİLMESEK, TE, , ALLAH, BİLİYOR, , , , , ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
15 Mayıs 2021
AYNUR TEZCAN(KÖRHASAN) DA COVİD-19 KURBANI
09 Mayıs 2021
Nisan Ayından
26 Nisan 2021
BİR MÜHENDİSLİK HATASI
26 Nisan 2021
ALLAH RIZASI İÇİN AİLELER BİR SÜRELİĞİNE BİRBİRLERİNE GİDİP GELMEYİ BIRAKSINLAR
10 Nisan 2021
10 NİSAN POLİS GÜNÜ
10 Nisan 2021
8 NİSAN ROMANLAR GÜNÜ
10 Nisan 2021
TAVŞANLI ÖĞRETMENEVİ SORUNU
04 Nisan 2021
İYİ Kİ DOĞMUŞSUN
04 Nisan 2021
TAVŞANLILI YER ALTI SU KAYNAKLARINI YETERİNCE KORUYABİLİYOR MU ?
27 Mart 2021
TAVŞANLI RESMİNİN MOZAİKLERİ
21 Mart 2021
TÜRK KIZILAY KÜTAHYA ŞUBESİ
21 Mart 2021
MART AYINDA TAVŞANLILI’YI YAKINDAN İLGİLENDİREN
14 Mart 2021
MART AYINDA TAVŞANLILI’YI YAKINDAN İLGİLENDİREN BAZI TARİHLER
14 Mart 2021
TAVŞANLI BELEDİYESİ’NİN EFSANELERİ
14 Mart 2021
KÜTAHYA’NIN EN BÜYÜK İLÇESİ TAVŞANLI
07 Mart 2021
Musa Yılmaz
01 Mart 2021
MEHMET HARMANCIKLIOĞLU DA TEDİRGİN
01 Mart 2021
NECDET DEMİRAT’IN BİLDİKLERİ
01 Mart 2021
EMET İlçesi’nde
27 Şubat 2021
TAVŞANLILI KUTLAMAYI UNUTTUĞU BAZI ÖZEL GÜNLER
22 Şubat 2021
Sonrasında Bakan olmadı
21 Şubat 2021
NİCELERİ UNUTULDU
14 Şubat 2021
KÜTAHYA PROTOKOLÜ
13 Şubat 2021
KERAMİKA
07 Şubat 2021
KORANA VİRÜS SÜRECİNDE
28 Ocak 2021
YENİ YIL JESTİ
24 Ocak 2021
Basın ve gazeteciler konuları
17 Ocak 2021
Ocak ayı ikinci haftası gazete yazılarım
10 Ocak 2021
Bu haftaki yazılarım
19 Aralık 2020
HER KONUDAN BİR PARAGRAF
19 Aralık 2020
GÜVEÇ’İN PRENSLERİNDEN SAİM AKKOÇ
17 Aralık 2020
GÖBEL KAPLICALARI’NDA YENİDEN SONDAJ
10 Aralık 2020
YEM BİTKİLER İ ÜRETİMİNDE İYİ BİR İVME
07 Aralık 2020
HALKIMIZIN GÖZÜNDEN KAÇANLAR
07 Aralık 2020
POLİS DOSTU BİR KAYMAKAM BEKİR SITKI HANLIOĞLU
27 Kasım 2020
İTFAİYE ÖRGÜTÜ
23 Kasım 2020
KASIM AYININ ARAMIZDAN ALIP GÖTÜRDÜĞÜ
22 Kasım 2020
P T T 180 YAŞINDA
22 Kasım 2020
D İ L E R A İ L E S İ
14 Kasım 2020
HEY GİDİ KOCA MÜDÜR SENDE Mİ ?
08 Kasım 2020
Mehmet Madan
08 Kasım 2020
BİLAL KIYAK
30 Ekim 2020
HALİS KAHRAMAN
25 Ekim 2020
FAHRİ GÖNÜLLÜ HAYVANSEVER
23 Ekim 2020
KERAMİKA DÜNYA MARKALARI İLE AYNI LİSTEDE
13 Ekim 2020
AHMET YÜCESOY İLÇEMİZE HOŞ GELDİNİZ
19 Eylül 2020
ZENGİNLİKTE TIPKI İKTİDARLARDA OLDUĞU GİBİ
19 Eylül 2020
SABAHATTİN ALTINTAŞ
06 Eylül 2020
LİNYİTSPOR’A GEREKEN İLGİYİ GÖSTERMELİDİR
27 Ağustos 2020
TEBDİLİ KIYAFET
21 Ağustos 2020
HELAL OLSUN
12 Ağustos 2020
Bülent Alpagut Gündemi
24 Temmuz 2020
ARTIK BAZI ALIŞKANLIKLARIMIZA BİR SON VERSEK Mİ
24 Temmuz 2020
BİRAZ GÜLMEYE NE DERSİNİZ
13 Temmuz 2020
OSMANLI’NIN DOĞDUĞU TOPRAKLAR BİZE EMANET
09 Temmuz 2020
İŞİ GÜCÜ OLANLARA İKİNCİ BİR ÜCRETLİ MAAŞ
22 Haziran 2020
RECEP PEKER BULVARI VARDI
31 Mayıs 2020
GÜNLÜCE KÖYÜ’NDEN ÖRNEK BİR DAVRANIŞ
16 Mayıs 2020
O R U Ç VE K O R O N A V İ R Ü S
09 Mayıs 2020
BU HAFTAKİ BAŞ YAZILARIM
02 Mayıs 2020
HAMİT BÜLBÜL’ÜN ANISINA
27 Nisan 2020
TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ
19 Nisan 2020
Eski Atatürk Lisesini Kimse Yıkamaz
14 Nisan 2020
KORONAVİRÜS EN ÇOK BENİ
03 Nisan 2020
TAVŞANLI’DAKİ SİYASİYUN
03 Nisan 2020
KORONAVİRÜS SELAMI
29 Mart 2020
D E F İ N E V E T A V ŞA N L I
28 Mart 2020
Yangın söndürme teşkilatı
28 Mart 2020
Yatırım yapan kazanacak
20 Mart 2020
MART KAPIDAN BAKTIRIR
06 Mart 2020
CÜCE ŞUBATTA NELER OLMUŞ
01 Mart 2020
Kuruyemişçileri kimler bitme noktasına getirdi ?
01 Mart 2020
Uzun metrajlı filmden hayatta olmayan Tavşanlılı
24 Şubat 2020
İlginç teklifler
17 Şubat 2020
BANDIRMALILAR EVLATLARINI
01 Şubat 2020
HEPSİ DE OCAK AYI İÇİNDE
31 Ocak 2020
TAVŞANLI İLÇE OLALI BERİ MAKAM ARAÇLARI
26 Ocak 2020
Y E N İ Y I L
10 Aralık 2019
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN
07 Aralık 2019
BOR
27 Kasım 2019
KİMSENİN ALDIĞI MAAŞ VE ÜCRETLE İLGİLENMEMELİDİR
17 Kasım 2019
OLUMLULAR VE OLUMSUZLAR
25 Ekim 2019
BAKALIM BUNDAN SONRA KAÇ LOJMAN SATILABİLECEK
14 Ekim 2019
GLİ’NİN 2O. MÜDÜRÜ RECEP ÇELİK
04 Ağustos 2019
TAVŞANLILI UYANIK OLMALIDIR
26 Temmuz 2019
Tavşanlı'da böyle bir müze var
13 Temmuz 2019
TÜM DERNEKLER BİR ÇATI ALTINDA TOPLANMALIDIR
05 Temmuz 2019
KAZIM BAYRAM BELEDİYE BAŞKANI OLSAYDI
16 Haziran 2019
Bu hafta kaleme aldıklarım
12 Mayıs 2019
DAHA YAŞANILABİLİR BİR TAVŞANLI
12 Mayıs 2019
BU PROJELER HAYATA BİR GEÇİRİLSİN
17 Nisan 2019
GENEL VE YEREL SEÇİMLERDE REFERANDUMLARDA
14 Nisan 2019
BELEDİYE VE YEREL SEÇİMLER
07 Nisan 2019
Paye ve Lakap
20 Mart 2019
TAVŞANLI’NIN KAZANCIDIR
12 Şubat 2019
TAVŞANLI’DA İZ BIRAKAN ABDULLAHLAR
25 Ocak 2019
Muhtarlık
08 Ocak 2019
ÖNEMLİ OLAN ÜRETMEK
08 Ocak 2019
DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ
11 Aralık 2018
KÜTAHYA’DAN NE HABER
12 Ekim 2018
BİR ÇOK YERDE YERİN ALTINA GİREBİLİRİZ
07 Ekim 2018
DÜŞÜNDÜĞÜNÜ HAYATA GEÇİRMELİDİR
22 Eylül 2018
EFSANELER DE ERİR
14 Eylül 2018
CEVİZ KONUSUNDA KONUŞAN BİRKAÇ KİŞİ VARDI ARTIK ONLAR DA HAYATTA DEĞİL
31 Ağustos 2018
KARTAL HEYKELİ VE BU KONUDA YAŞANANLAR
11 Ağustos 2018
CÜNEYT ÇAKIR’IN ALNINDAN ÖPTÜĞÜ
24 Temmuz 2018
MANUEL TERAPİ VE TAVŞANLI’DA BİR BÜYÜK USTA
18 Temmuz 2018
TAVŞANLI MARKALARINI ÇOĞALTMALIDIR
11 Temmuz 2018
YAŞA BE MEHMET HARMANCIKLIOĞLU
05 Temmuz 2018
BU HAFTAKİ KÖŞE YAZILARIM
02 Temmuz 2018
ARTIK PROF. DR. CEMAL SARICAN YOK
13 Haziran 2018
HOŞ GELDİN EGEMEN
09 Haziran 2018
İŞ ADAMI AHMET BAŞ GELENEĞİ BOZMADI
09 Haziran 2018
TAVŞANLI SEVDALISI BÜYÜKELÇİ ÖKEM
03 Haziran 2018
“EVET HAYIR VE TERCİH SÖZCÜKLERİ
23 Mayıs 2018
MUSTAFA GÜLER ALT YAPIYA DEĞİL DE ÜST YAPIYA EĞİLSEYDİ
15 Mayıs 2018
TAVŞANLI ADLİYE SARAYI 16 YAŞINA BASTI
13 Mayıs 2018
TAVŞANLI SEVDALISI BÜYÜKELÇİ ÖKEM
07 Mayıs 2018
BÜYÜKELÇİ ÖKEM
12 Nisan 2018
POLİS GÜNÜ VE “ ADAM GİBİ ADAM “ POLİSLER
04 Nisan 2018
PROF. DR NECMETTİN ERBAKAN
30 Mart 2018
TOZLU RAFLARDAN ANILAR
30 Mart 2018
TAVŞANLILI OLARAK BU YILDA YANİ 2O18 YILINDA NELERE TANIK OLACAĞIZ
30 Mart 2018
2O16 YILININ SONU İLE 2O18 YILININ BAŞINDAN HATIRLATMALAR
30 Mart 2018
HAKK’A YÜRÜYENLER
30 Mart 2018
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ AYRILIRKEN ÜZGÜNDÜK YENİ MÜDÜRÜMÜZ HASAN BAŞYİĞİT İLE SEVİNDİK
30 Mart 2018
A R K A D A Ş V E A R K A D A Ş L I K L A R
29 Mart 2018
HALKA SORMAK ZORUNDAYIZ
29 Mart 2018
CEMRELER SIRAYA GİRDİ
28 Şubat 2018
TOZLU RAFLARDAN ANILAR
28 Ocak 2018
BÖYLE BÜTÇE NE GÖRÜLDÜ NE DUYULDU TAVŞANLI BELEDİYESİ’NİN 2O18 YILI BÜTÇESİ YÜZ MİLYON TL
19 Ocak 2018
ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
07 Ocak 2018
TAVŞANLI’DA KİTAPLARIN SAYISI ARTIYOR
07 Ocak 2018
BAZEN HAKARETLER,SÖVMELER İNSANLARA İLTİFAT GİBİ GELİR
26 Aralık 2017
ALLAH RIZASI İÇİN ÇALIŞANLAR
26 Aralık 2017
ORMANLARIYLA ÜNLÜ KÜTAHYA’YA KAĞIT FABRİKASI YAKIŞIR
03 Aralık 2017
OKULLARDA ON BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ PROJESİ
12 Kasım 2017
TAVŞANLI KAFELERİNDE KİTAPLIKLARIYLA DA ANILMALIDIR
29 Ekim 2017
FETHİ DEMİRAT’A ALLAH SAĞLIKLI ÖMÜRLER VERSİN
12 Ekim 2017
SAYIN MİLLETVEKİLİ KAVUNCU İLE TAVŞANLI KAZAN BEN KEPÇE
26 Eylül 2017
TAVŞANLI SÖZCÜĞÜ
19 Eylül 2017
TARİHİ ORTAOKUL KİME EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
07 Eylül 2017
DARISI TAVŞANLI’NIN BAŞINA OLSUN
07 Eylül 2017
AK PARTİLİ BAŞKANLARIN TÜMÜ DE GÖREVLERİNİ BİHAKKIN YERİNE GETİRDİLER
09 Ağustos 2017
TAVŞANLI ÖĞRETMENEVİ NİHAYET
01 Ağustos 2017
TAVŞANLI’DA RÜTBELİLER VE ANILAR
22 Temmuz 2017
EGENİN EN BÜYÜK ET ENTEGRE TESİSLERİNDEN BİRİ TAVŞANLI’DA
15 Temmuz 2017
TAVŞANLI’DA RÜTBELİLER VE ANILAR
08 Temmuz 2017
VEFA
08 Temmuz 2017
BABALAR GÜNÜ VE BABALAR
18 Haziran 2017
BİR ÇOK SAYIN KAYMAKAMA HİZMET ETTİ MUHTEŞEM BİR KALABALIKLA UĞURLANDI
28 Mayıs 2017
Tavşanlı'da Yeni Bir Sorun
24 Mayıs 2017
TKİ’NİN AMİRAL GEMİSİ BUZDAĞINA ÇARPTI
20 Mayıs 2017
BÜYÜK TAVŞANLI İÇİN BÜYÜK DÜŞÜNME ZAMANIDIR
06 Mayıs 2017
ÖĞRENCİLERE BİR KÜLAH ŞEKERE NE DERSİNİZ
26 Nisan 2017
B A S I N
12 Nisan 2017
MUSTAFA AYAŞLI VE İŞ ADAMI HIFZI GİRGİN
08 Nisan 2017
TAVŞANLI BELEDİYESİ’NDEN AKILLI HAMLELER
27 Mart 2017
SON KOMANÇİLERDEN BİRİ DAHA GİTTİ
14 Mart 2017
İYİ Kİ DOĞDUN AHMET BAŞ DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN
27 Şubat 2017
HER NİMETİN BİR KÜLFETİ OLDUĞUNU UNUTMAYALIM
16 Şubat 2017
SAMİMİYET ÖZEL SAYGI GENELDİR
08 Şubat 2017
CAMİ CEMAATINDAN DOSTLAR ISRARLA YAZMAMI İSTEDİ
29 Ocak 2017
TAVŞANLI İLÇE OLDUKTAN SONRA 41. KAYMAKAMINI DA GÖRDÜ HOŞ GELDİNİZ SAYIN KAYMAKAM
29 Ocak 2017
“BEN SAĞLIKLIYIM “ DİYEN BİR MADEN İŞÇİSİ YOKTUR
20 Aralık 2016
TBMM'nin iki ağabeyi
13 Aralık 2016
NUMAN HATİPOĞLU İLÇEMİZİN 4O.NCI KAYMAKAMIYDI
06 Aralık 2016
İHSAN TANDOĞAN’IN ADI BİR SPOR TESİSİNE VERİLMELİDİR
29 Kasım 2016
DEV YAYIN BALIKLARI
06 Kasım 2016
NAMUSLU İNSANLARIN ÖLÜMÜ BİR BAŞKADIR
03 Kasım 2016
İYİ Kİ ANALAR BİR METİN ERTEKİN DOĞURMUŞ
26 Ekim 2016
TARİHTEN BİR YAPRAK AÇMAYA NE DERSİNİZ
12 Ekim 2016
ARTIK KOCAÇAY BİZDEN İNTİKAM ALAMAYACAK
02 Ekim 2016
PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ
02 Ekim 2016
AĞACA SAYGI YARADANA SAYGI DEMEKTİR
26 Eylül 2016
TAVŞANLI’DA AMATÖR ANLAMDA BALIKÇILIK YENİDEN HAYATA GEÇİRİLMELİDİR
16 Eylül 2016
7O BİNİ VEREN ALLAH I7O BİNİ DE VERİR
16 Eylül 2016
BÜYÜK BAŞKANI UĞURLADIK
16 Eylül 2016
ÜZÜM VE TAVŞANLI
29 Ağustos 2016
BİR GAZETEDE SIK DÜZELTME VE ÖZÜR O GAZETEYİ OLUMSUZ ETKİLER VE İYİ DEĞİLDİR
29 Ağustos 2016
S E B İ L
28 Temmuz 2016
İKİ ASKERİ DARBE VE ANILAR
11 Temmuz 2016
HAK DEĞİRMENDE OLUR
29 Haziran 2016
İNŞALLAH TAVŞANLI AYAĞINA KADAR GELEN BU NİMETTEN YARARLANIR
29 Haziran 2016
KEŞFE GİDERKEN KUMANYALARINI YANLARINDA GÖTÜRÜRLERDİ
10 Haziran 2016
HER ÇİÇEKTEN BİR DEMET
06 Haziran 2016
DİREN KOCA BAŞKAN SEN BİZE LAZIMSIN
20 Mayıs 2016
43 PLAKANIN KEYFİNİ YAŞAMAK
05 Mayıs 2016
EFSANE ŞOFÖRLERİMİZ
01 Mayıs 2016
KAZ IM BABA
17 Nisan 2016
YENİ OTOGAR
07 Nisan 2016
T A R H A N A
01 Nisan 2016
GÜVEÇ İÇİN EN İDEAL ET ERKEÇ ETİDİR
25 Mart 2016
P T T
16 Mart 2016
B A Ş I M I Z S A Ğ O L S U N S P O R E L Ç İ M İ Z İ K A Y B E T T İ K
23 Şubat 2016
HER TAVŞANLILININ ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFA VE HER FOTOĞRAFI ÇEKİLEN TAVŞANLILIYA İHTİYACIMIZ VAR
21 Şubat 2016
ORTAK GÖRÜŞ
08 Şubat 2016
NÜFUS VE TAVŞANLI’DA NÜFUS HAREKETLERİ
02 Şubat 2016
BİR HAKİM VE AVUKAT ÇOCUĞU OLARAK BU BENİM KİŞİSEL ARZUMDUR
18 Ocak 2016
LAKAP VE TAVŞANLI’DA LAKAPLAR
09 Ocak 2016
2016’YA GİRELİ BİRKAÇ GÜN OLDU
15 Aralık 2015
BİZ ÜÇ BACAKLI BİR SACAYAĞIYDIK
09 Aralık 2015
KİM BABASINI MERAK ETMEZ Kİ
27 Kasım 2015
İNSANI İKİ ŞEY ÖLDÜRÜRMÜŞ
19 Kasım 2015
ARTIK ÖZ ELEŞTİRİ YAPMAYA NE DERSİNİZ
10 Kasım 2015
AKLIMA GELENLERDEN BİR MENÜ
06 Kasım 2015
HAYIRLI OLSUN
19 Ekim 2015
ÇED HER YATIRIMDA BÜYÜK SORUMLULUK ALTINDA
12 Ekim 2015
EĞRİ OTURUP DOĞRU KONUŞMAYA VE ÖZELEŞTİRİ YAPMAYA NE DERSİNİZ?
30 Eylül 2015
YENİ ÖĞRETİM YILI HAYIRLI OLSUN
30 Eylül 2015
UNUTAMADIKLARIM
30 Eylül 2015
YENİ ADLİ YIL
09 Eylül 2015
TAVŞANLI’NIN DÜŞMAN İŞGALİNİN 93. YILDÖNÜMÜ
04 Eylül 2015
HELALLIK DİLEMEK
15 Ağustos 2015
TAVŞANLI’DA DEKORATİF IŞIKLANDIRMANIN BABASI RAHMETLİ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN ENVER GİRGİNDİR
07 Ağustos 2015
ÇUKURKÖY KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
22 Haziran 2015
Şucu Bucu
21 Mayıs 2015
MOYMUL’A DİKKAT
14 Mayıs 2015
KIRMIZI ETTEKİ AÇIĞA KOYUN VE KEÇİ ETİ ÇARE OLABİLİR Mİ
08 Mayıs 2015
SEÇİME ÇEYREK KALA
07 Mayıs 2015
İKİNCİ DÖNEM İÇİN ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI VE
15 Nisan 2015
Edson Arantes De Nascimento
30 Mart 2015
FOTÖR ŞAPKA
21 Mart 2015
TAVŞANLI’NIN SPORDA ALTIN ÇAĞI VE TAKTAK HOCA
09 Mart 2015
HACER ABLA PİLOT ZEKİ VE FANTOM
16 Şubat 2015
ANILARDAN BİR DEMET
18 Ocak 2015
FUTBOL TARİHİNE ADINI KAZIYAN DÖRT GÜZİDE FUTBOL KULÜBÜ
12 Ocak 2015
GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN TEK KONU
28 Aralık 2014
SARIKIZ SATILDI
28 Aralık 2014
ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI
21 Aralık 2014
CIZLAVET
21 Kasım 2014
MERAK EDİYORUM
14 Kasım 2014
TAVŞAN MI TAVŞANLI MI ?
14 Kasım 2014
BİR JEST YAPABİLİR
21 Ekim 2014
KİMSE LİNYİTSPOR'UN ŞAN VE ŞEREFİNE GÖLGE DÜŞÜREMEZ
20 Ekim 2014
RİCAM VAR
09 Ekim 2014
NE KADAR EKMEK O KADAR KÖFTE
24 Eylül 2014
Bakkallar Gibi Kasaplar Da Tarih Oluyor
16 Eylül 2014
Aklımı Kurcalayanlar
10 Eylül 2014
Adalet Ve Kalkınma Partisinin 2023 Hedefleri Ve Tavşanlı
18 Ağustos 2014
TAVŞANLI BİR SEVDALISINI DAHA KAYBETTİ
18 Ağustos 2014
8 MART 2003 VE SONRASI
02 Temmuz 2014
ÜÇ GÜZEL İNSAN
25 Haziran 2014
BELEDİYE MECLİSİNİN DE ONAYI YETERLİ
17 Haziran 2014
TAVŞANLI ONLARLA GÜZELDİ
07 Haziran 2014
BENİM BÜYÜKŞEHİRİM TAVŞANLI'YA MERHABA
31 Mayıs 2014
TAŞERON SİSTEM KALDIRILMALI
15 Mayıs 2014
TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL DUYARLILIK
10 Mayıs 2014
KARA PAZAR
24 Nisan 2014
BAZI KONULARDAN NE KADAR HABERDARIZ
21 Nisan 2014
5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ
14 Nisan 2014
AŞİNA YÜZLERİ YAŞATMALIYIZ
16 Mart 2014
SEÇMEN SEÇİMDEN SEÇİME HATIRLANIR
02 Mart 2014
TAVŞANLI’YA BİR DÖNEM DAMGASINI VURAN SİYASİ PARTİ
25 Şubat 2014
DOĞRUSUNU SÖYLEMEK GEREKİRSE
13 Şubat 2014
BALIKÖY KALESİ’NİN ULUBATLI HASAN’I VEDAYA
07 Şubat 2014
DEMİR Mİ DEMİRCİ Mİ ?
28 Ocak 2014
HACI İBRAMLARIN ALİ İHSAN ÖZDEN
15 Ocak 2014
2014 YILININ İLK BAŞYAZISINI ALLAH DOSTLARINA AYIRDIM
01 Ocak 2014
CÖMERTLİKTE AĞIRLAMADA GÖNÜL ALMADA YERLERİ DOLDURULAMAYANLAR
24 Aralık 2013
2013 YILININ EN ANLAMLI HEDİYESİ
23 Aralık 2013
SİTEM
10 Aralık 2013
ZAMANIN ADALET BAKANI HALEN TBMM BAŞKANIMIZ CEMİL ÇİÇEK TARAFINDAN HİZMETE AÇILAN ADLİYE SARAYIMIZIN ÜZERİNE KESİNLİKLE EN AZ BİR KAT ÇIKILMALIDIR
28 Kasım 2013
30 MART 2014 TAVŞANLI’DA
20 Kasım 2013
İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN
16 Kasım 2013
NOHUT TERBİYECİLERİ
14 Ekim 2013
İTFAİYE 299 YAŞINDA
11 Ekim 2013
EÜAŞ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALI DEMOKRAT PARTİNİN TAVŞANLILILARA BİR ARMAĞANIDIR
09 Ekim 2013
Sakarlı Hüsnü
03 Ekim 2013
HALKIN İSTEKLERİ ÖNEMLİDİR
28 Eylül 2013
GÜNDEMDENDÜŞÜNCEYE KADAR SÜREKLİ HATIRLATACAĞIZ
18 Eylül 2013
EKMEĞİNİ TAŞTAN ÇIKARAN ADAM
13 Eylül 2013
KARŞIMA ALİ İHSAN ÇAKIR BAŞKAN ÇIKTI
04 Eylül 2013
ADLİ YIL HAYIRLARA VESİLE OLMASI DİLEĞİYLE
04 Eylül 2013
TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA TALİP OLANLAR
24 Ağustos 2013
24 TEMMUZ
24 Ağustos 2013
GÜZEL BİR RAMAZAN TATLISI
21 Temmuz 2013
BİRAZ DA POLYANNA OLALIM
14 Temmuz 2013
DEVLET ADAMI SÖYLEDİYSE DOĞRUDUR
03 Temmuz 2013
HASAN ORDU TAVŞANLI GENÇLİKSPOR MÜZESİ İÇİN TAVŞANLILARIN YARDIMINI BEKLİYOR
03 Temmuz 2013
HASAN ORDU TAVŞANLI GENÇLİKSPOR MÜZESİ İÇİN TAVŞANLILARIN YARDIMINI BEKLİYOR
21 Haziran 2013
ARKADAŞIM FEVZİ
22 Mayıs 2013
DEPREM OLMADI MUCİZE GERÇEKLEŞTİ
02 Mayıs 2013
TURGUT ÖZAL KALEMLİ TAVŞANLI
24 Nisan 2013
ZAMANDA YOLCULUK
12 Nisan 2013
YORUMA MUHTAÇ ESPRİ
02 Nisan 2013
OLUMLU ADIMLAR
02 Nisan 2013
GAFLAR POTLAR İNCİ DEĞERİNDE SÖZCÜKLER
20 Mart 2013
TAVŞANLI’DAN KIRINTILAR
02 Mart 2013
TAVŞANLILI YATIRIMA KARŞI DEĞİL AMA YATIRIM
27 Şubat 2013
BU ÇAVUŞLAR BAŞKA ÇAVUŞLAR
07 Ocak 2013
VİZYONUMUZ VE MİSYONUMUZ
22 Aralık 2012
TUNÇBİLEK BELEDİYESİ YAYINLARI
12 Aralık 2012
TAVŞANLI İLE .....
05 Aralık 2012
Emr-i Bari Olmayınca Sanma Bir Çöp Yerinden Deprenir
03 Aralık 2012
ÇEŞİTLİ KONULARDAN BİR AŞURE
14 Kasım 2012
GÜLE GÜLE AHMET TURAN
07 Kasım 2012
AKLIMA GELİVERENLER
02 Kasım 2012
Mobese
Haber Yazılımı